Pågående forskning på Bimelix


 

Ny ELISA metod för diagnostik av Borreliaantikroppar

En högklassig ELISA-metod har utvecklats för bestämning av IgG1-subklassens antikroppar mot borrelia C6-peptiden. Med denna metod har vi konstaterat att den hittills använda algoritmen för borreliaserologi helt ersätts av S-BorrC6IgG1-Ab med högre säkerhet för riskbedömningen av patienter med misstänkt borreliainfektion. Metoden blev ackrediterad 15.05.2020