Våra analyser

 

Bimelix erbjuder FINAS ackrediterade analyser enligt ISO 15189 inom mikrobiologisk serologi och molekylär diagnostik. Laboratoriet har också rutinverksamhet inom Klinisk Kemi och Hematologi.

 

Gällande prover för rutinverksamhet  ansvarar avsändaren för transport, att provet är rätt packat och märkt. Annat enligt överenskommelse.