Samarbeten och tjänster

Bimelix arbetar för att  hjälpa och samarbeta med privata företag,  laboratorier och forskargrupper.

Vi erbjuder:

  • Metod- och diagnostikutveckling
  • Rutindiagnostik
  • Laboratorietjänster
  • Jämförande studier
  • Kontraktsforskning
  • Planering och samarbeten gällande nya studier

 

Vid frågor om samarbeten vänligen kontakta: mathias.gruner(a)bimelix.ax

 

Nuvarande samarbeten: 

  • Borreliagruppen på Åland
  • Medimar Health
  • Ålands hälso och sjukvård