Borreliagruppen på Åland

En forskargrupp på Åland som har varit verksam sedan 90-talet. Borreliagruppen har sin specialitet och expertis inom fästingar och fästingburna infektioner. Borreliagruppen har medlemmar av olika professioner inom medicin och bioteknik. Borreliagruppen på Åland har goda samarbeten med Linköpings Universitet men även med andra samarbetsgrupper och universitet.

 

Pågående forskning:

 

AxBioTick

Insamling av fästingar som bitit människa. Målet är att studera immunförsvarets reaktioner på ett fästingbett och fästingens patogener. Studien har för tillfället paus i insamlandet

 

TBE-kartläggning – En tillbakablick, hur har TBE fallen sett ut sedan det allmänna TBE-vaccinet infördes på Åland?

 

Fältinsamling på Åland- Fästingar och dess patogeninnehåll

 

Nyheter

 

Borreliagruppen har under 2023 publicerat två artiklar.

The AxBioTick-study

Ny diagnostisk markör för borreliainfektion, C6IgG1

 

Uppdaterad 12.03.2024

______________________________________________________________________________________

Fältinsamlingen av fästingar har påbörjats. Vi från Borreliagruppen hade den 27.4.23 en Workshop tillsammans med Södertörns Högskola för att grundligt gå igenom principerna för insamlingen.

Metoden som används är en moppnings metod där man drar ett tygstycke över marken för att samla in fästingar.

Vi kommer under vår-sommar-höst att samla in på  ett 50-tal ställen på Åland.

På bilderna ses Nellie Carlströmer Berthén och Susanne Olausson tillsammans med Patrick Dinnétz och Hanna Lindell från Södertörns Högskola.

Malin Ringbom moppar fältet.

 

Uppdaterat 16.05.2023


 

Publikationer

Borreliagruppen har genom åren publicerat många artiklar i olika tidskrifter.

Här nedan visas några tidigare publicerade artiklar.

 

Hela publikationslistan hittar ni här: Borreliagruppens publikationslista